Vítame Vás > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Príležitosť.NET zbiera Vaše osobné údaje iba s Vaším súhlasom vyjadreným kliknutím na tlačidlo "Odoslať", "Prihlásiť", alebo zaslaním súhlasného emailu. V tomto prípade zbierame iba Vaše meno a emailovú adresu.

Príležitosť.NET automaticky prijíma všeobecne zverejňované elektronické záznamy, ako je Vaša IP adresa, "cookies", typ prehliadača, a ďalšie všeobecne prístupné informácie, pokiaľ ich máte zverejnené nastavením vo Vašom PC a serveri.

Príležitosť.NET všetky takto získané informácie využíva iba pre vlastnú potrebu následnej komunikácie s Vami. Tieto informácie nie sú poskytované nejakej tretej strane s výnimkou prípadnej žiadosti oprávnených súdnych orgánov, alebo orgánov pôsobiacich v trestno-právnej oblasti.

Cookies
Príležitosť.NET smie nastaviť prístup ku cookies na Vašom PC. Príležitosť.NET umožní prístup ku cookies na Vašom PC i prípadným ďalším spoločnostiam, ktoré si zadávajú reklamu na niektorej z našich stránok.

Reklama
Príležitosť.NET využíva stránky na vlastnú reklamu, ako i reklamu partnerských spoločností a inzerentov. Príležitosť.NET negarantuje a nezodpovedá za obsah reklamy našich inzerentov a tretích strán.

Povolenie k použitiu Vášho obsahu
zaslaním akejkoľvek informácie, návrhu, pripomienky, identifikácie, alebo iného materiálu, (ďalej len obsah), automaticky dávate práva pre Príležitosť.NET, tento obsah bez akéhokoľvek licenčného poplatku, využívať na svojich stránkach, modifikovať ho, prekladať, adaptovať, zverejniť celý, alebo časť, alebo jeho napodobeninu a to ako v CZ/SK, tak i celosvetovo. Pritom nezáleží v akej forme (tlač, web stránka, audio, video atď.) môže byť tento obsah zverejnený.

Všeobecné
Akákoľvek komunikácia od akýchkoľvek projektov k Vám, je považovaná za časť súhlasu, ktorý ste k tomu udelili kliknutím na tlačidlo "Odoslať", "Prihlásiť". Akýkoľvek elektronický kontakt, email, fax, hovor, nie je možné preto považovať za nevyžiadaný kontakt v súhlase s ustanovením platných zákonov ČR/SR. Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, kliknutím na "Unsubscribe" spojenie, pokiaľ je uvedené, alebo zaslaním emailu s požiadavkou odstrániť Vašu adresu z databázy.

Zmeny
Príležitosť.NET môže čas od času v závislosti na všeobecne platných zmenách, urobiť zmenu v tejto politike ochrany osobných údajov i bez Vášho súhlasu. Kontrolujte preto túto stránku pre prípadné zmeny. Používaním webových stránok Príležitosť.NET a ich projektov automaticky súhlasíte z uskutočnenými zmenami. Pokiaľ nie, musíte zaslať email s požiadavkou na odstránenie Vašej adresy z databázy.

Ján Michalička - Príležitosť.NET
Dátum zverejnenia: 02.02.2008

 
» Príležitosť.NET « sk a cz práce, biznis a investície pre lepší život